FOT: ekstraklasa

Na inau­gu­ra­cję 28. kolejki pił­kar­skiej PKO BP Eks­tra­klasy Warta Poznań poko­nała Koronę Kielce. Dla ekipy Dawida Szulczka jest to pierw­sze zwy­cię­stwo od 1 marca.

Jako pierwsi zaata­ko­wali goście – w pią­tej minu­cie z pra­wego skrzy­dła zacen­tro­wał Godinho, a do główki wysko­czył Szy­kawka, ale jego próbę bez trudu obro­nił Gro­belny. Wynik otwo­rzyli jed­nak „Zie­loni” – w 10. minu­cie po prze­chwy­cie w środku pola w kie­runku bramki Korony popę­dził Zre­lak i wykoń­czył swój rajd pła­skim strza­łem ze skraju pola kar­nego.

Warta jesz­cze przed 20. minutą powinna pro­wa­dzić 2:0, ale z około trzech metrów fatal­nie pomy­lił się Kon­rad Matu­szew­ski, tra­fia­jąc jedy­nie w poprzeczkę. Korona nie sta­no­wiła więk­szego zagro­że­nia i ani razu nie zapach­niało golem dla gości. Wię­cej goli nie padło, dla­tego na prze­rwę z pro­wa­dze­niem zeszli pod­opieczni Dawida Szulczka.

Po prze­rwie spo­tka­nie stało na dużo niż­szym pozio­mie. Cie­ka­wych akcji i sytu­acji pod­bram­ko­wych w zasa­dzie nie oglą­da­li­śmy. W 66. minu­cie z dystansu ude­rzył Remacle, ale gol­ki­per Warty nie miał pro­ble­mów z jego strza­łem. Było to jedyne celne ude­rze­nie w dru­giej poło­wie. Goście wal­czyli, ale w ofen­sy­wie byli cał­ko­wi­cie „bez­zębni”, dla­tego do Kielc wrócą bez punk­tów.

28. kolejka PKO Ekstraklasy

Warta Poznań – Korona Kielce 1:0 (1:0)

1:0 – Adam Zrelak 10′

Składy:

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny – Dimitrios Stavropoulos, Dawid Szymonowicz, Bogdan Tiru – Jakub Bartkowski, Mateusz Kupczak, Niilo Maenpaa (68′ Maciej Żurawski), Konrad Matuszewski (83′ Filip Borowski) – Mohadem Mezghrani (83′ Tomas Prikryl), Miguel Luis (68′ Kajetan Szmyt) – Adam Zrelak (73′ Marton Eppel).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński – Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Marcel Pięczek, Marius Briceag – Dalibor Takac (73′ Adrian Dalmau) – Marcus Godinho (15′ Fredrik Krogstad), Dawid Błanik (56′ Danny Trejo), Martin Remacle, Jakub Konstantyn (56′ Mariusz Fornalczyk) – Jewgienij Szykawka (73′ Petteri Forsell).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!