Foto: plusliga.pl

Jastrzęb­ski Węgiel w spo­tka­niu ćwierć­fi­na­ło­wym TAURON Pucharu Polski pew­nie poko­nał Tre­fla Gdańsk 3:0. Dzięki temu mistrzo­wie Pol­ski awan­so­wali do pół­fi­nału.

Spo­tka­nie roz­po­częło się od świet­nej serii gospo­da­rzy. Jastrzęb­ski wszedł peł­nym tem­pem, pro­wa­dząc 5:0. Po tym nastą­piła zmiana o 180 stopni. Gospodarze zaczęli hur­towo tra­cić „oczka”, pozwa­la­jąc Tre­flowi na wyrów­na­nie 5:5. Kolejna duża seria roz­po­częła się przy wyniku 7:7. Jastrzęb­ski znów zła­pał wiatr w żagle i wyszedł na kolejne pię­cio­punk­towe pro­wa­dze­nie. Choć gdańsz­cza­nie gonili rywali, to w dru­giej poło­wie seta wciąż tra­cili po 2–3 punkty. Final­nie zawod­nicy Igora Juri­ci­cia nie zdzia­łali nic w kwe­stii wyrów­na­nia stanu w tym secie. Zespół Men­deza wygrał par­tię 25:20.

Drugiego seta gospodarze znów rozpoczęli zdecydowanie lepiej od rywali. Po dwóch skutecznych atakach Fornala i czwartym już w tym meczu punktowym bloku Hubera prowadzili 4:1. Atak w aut środkowego Jordana Zaleszczyka i piąty blok Hubera powiększyły przewagę jastrzębian do pięciu punktów (13:8). Później goście mieli lepszy fragment gdy, kilka punktów w efektowny sposób zdobył Nasewicz, i strata Trefla zmniejszyła się do dwóch „oczek” (18:16). Znów jednak lepiej finiszowali jastrzębianie. Fornal posłał na drugą stronę dwa potężne serwisy, które przyczyniły się do błędów gości w ataku, a ostatni punkt w tej części gry – blokiem zdobył Huber (25:20).

Gra­cze Tre­fla nie zamie­rzali skła­dać broni. W trze­ciego seta weszli bar­dzo dobrze, zwłasz­cza w obro­nie, co dawało im kon­try. Po ataku Nase­wi­cza gdańsz­cza­nie wygry­wali 6:3, ale Jastrzęb­ski Węgiel szybko opa­no­wał sytu­ację. Siat­ka­rze tre­nera Men­deza dosko­nale spi­sy­wali się w bloku – od stanu 6:7 zdo­byli tym ele­men­tem trzy punkty z rzędu. Dwa razy rywali zatrzy­mał Huber, a raz For­nal i gospo­da­rze byli już na pro­wa­dze­niu (9:7). Wpraw­dzie goście na chwilę wyrów­nali, ale póź­niej w każ­dym ele­men­cie do samego końca domi­no­wali już gospo­da­rze. Spo­tka­nie zakoń­czyła autowa zagrywka Miko­łaja Sawic­kiego.

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk 3:0 (25:20, 25:20, 25:21)

MVP: Benjamin Toniutti

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti (1), Jean Patry (12), Tomasz Fornal (13), Rafał Szymura (13), Norbert Huber (12), Jurij Gładyr (6), Jakub Popiwczak, Edvins Skruders, Ryan Sclater.

Trefl Gdańsk: Lukas Kampa (1), Aliaksei Nasewicz (11), Jan Martinez (7), Mikołaj Sawicki (14), Patryk Niemiec (5), Jordan Zaleszczyk (2), Voitto Koykka, Jakub Czerwiński, Kewin Sasak.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!