Fot.zaksa.pl

Grupa Azoty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koźle prze­grała z PGE GiEK Skrą Beł­cha­tów w pierw­szym meczu o 9. miej­sce w Plu­s Li­dze.

Od punktu dla PGE GiEK Skry Beł­cha­tów roz­po­częło się pierw­sze, ze spo­tkań o 9. miej­sce w sezo­nie 2023/2024. W kolej­nych akcjach na prze­mian punk­to­wali beł­cha­to­wia­nie i kędzie­rzy­nia­nie, a na prze­strzeni seta PGE GiEK Skra Beł­cha­tów wypra­co­wała dwu­punk­towe pro­wa­dze­nie (18:16). Na boisku zamel­do­wali się także Prze­my­sław Kupka i Wik­tor Nowak. W koń­cówce gospo­da­rze dopro­wa­dzili do wyrów­na­nia – po 20. Pierw­szego seta na korzyść gości zakoń­czył atak Mate­usza Poręby – 25:22.

W drugiej partii obie ekipy toczyły wyrównaną walkę do stanu 16:16. Później poszła punktowa seria ZAKSY (20:16). Gospodarze grali skuteczniej w ataku, utrzymali przewagę w końcówce, a dwa ostatnie punkty zdobył bezpośrednio z zagrywki Bartosz Bednorz (25:18).

W trze­ciej par­tii po kilku wyrów­na­nych akcjach do ataku przy­stą­piła Skra. Beł­cha­to­wia­nie popra­co­wali w obro­nie i wyko­rzy­stali swoje szanse w kon­trach, odska­ku­jąc na 10:6. Dobra dys­po­zy­cja PGE GiEK Skry Beł­cha­tów spra­wiała, że gospo­da­rze nie byli w sta­nie dopro­wa­dzić do remisu. Goście dyk­to­wali warunki w tym secie, ale ZAKSA krok po kroku sta­rała się odra­biać straty i po auto­wym ude­rze­niu Dawida Konar­skiego tra­ciła do rywali już tylko jedno „oczko” (14:15). Na boisku, przy sta­nie 21.19 asem ser­wi­so­wym zamel­do­wał się Iliya Pet­kov, a w kolej­nej akcji na par­kie­cie, w miej­sce Grze­go­rza Łoma­cza poja­wił się Prze­my­sław Kupka. Błąd po stro­nie gospo­da­rzy zakoń­czył seta na korzyść beł­cha­to­wian – 25:22.

W czwar­tym secie, po wyrów­na­nym początku (9:9), prze­wagę uzy­skali beł­cha­to­wia­nie (11:14). ZAKSA znów goniła wynik, ale beł­cha­to­wia­nie w koń­cówce utrzy­my­wali punk­tową róż­nicę. W waż­nym momen­cie asa posłał Dawid Konar­ski (17:20), punk­towy blok Bar­tło­mieja Lemań­skiego dał Skrze piłkę meczową, a po chwili Ilija Pet­kow zamknął mecz punk­tową zagrywką (19:25).

Pierwszy mecz o 9. miejsce w PlusLidze:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 19:25)

ZAKSA: Kaczmarek, Janusz, Paszycki, Smith, Bednorz, Śliwka, Shoji (libero) oraz Kluth, Szymański, Chitigoi, Takvam.

Skra: Konarski, Łomacz, Poręba, Lemański, Lipiński, Aciobanitei, Diez (libero) oraz Nowak, Kupka, Petkov, Derouillion.

MVP: Mateusz Poręba (PGE GiEK Skra Bełchatów)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!