fot. PZ Rugby

Pol­scy rug­bi­ści prze­grali w Water­loo z Bel­gią w swoim trze­cim meczu grupy B Rugby Europe Cham­pion­ship 10:31 (0:10).

Gospo­da­rze pierw­sze punkty zdo­byli już w 4. minu­cie – przy­ło­żył prawy filar Maxime Jadot, a podwyż­szył łącz­nik ataku Hugo De Francq. Ten ostatni w 32. minu­cie wyko­rzy­stał rzut karny i na prze­rwę Bel­go­wie zeszli, pro­wa­dząc 10:0.

Po zmia­nie stron moc­niej zaata­ko­wali gospo­da­rze, a ich ofen­sywa przy­nio­sła przy­ło­że­nie autor­stwa Ale­xan­dra Ray­niera. „Biało-Czer­woni” odpo­wie­dzieli po kar­nym, który na trzy punkty zamie­nił Sta­sio Malt by. Póź­niej przy­ło­żył także Nico­las Sabo­rit, ale Polacy nie zdo­łali prze­chy­lić szali zwy­cię­stwa na swoją stronę.

O tym, kto będzie prze­ciw­ni­kiem Pola­ków w kolej­nym meczu, zade­cy­duje zapla­no­wany na nie­dzielę poje­dy­nek Holen­drów z Niem­cami.

Belgia – Polska 31:10 (10:0)

Punkty: Polska – Nicolas Saborit 5, Stasio Maltby 5; Belgia – Hugo De Francq 11, Maxime Jadot 5, Alexandre Raynier 5, Julien Berger 5, Maximilien Hendrickx 5.

Polska: Jakub Wojtkowicz, Grzegorz Buczek, Craig Bachurzewski, Mateusz Bartoszek, Ronan Seydak, Vaha Halaifonua, Jordan Tebbatt, Kacper Palamarczuk – Mateusz Plichta – Peter Hudson – Malakai Watene-Zelezniak, Przemysław Dobijański, Nicolas Saborit, Stasio Maltby, Patryk Reksulak oraz Thomas Fidler, Michał Gadomski, Zenon Szwagrzak, Max Loboda, Dawid Rubaśniak, Sean Cole, Grzegorz Szczepański, Łukasz Kornec.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!