Foto: PKO BP Ekstraklasa

Ruch Chorzów wygrał na Stadionie Śląskim z Piastem Gliwice  w drugim piątkowym meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla gospodarzy było to dopiero drugie zwycięstwo w bieżącym sezonie ligowym.

Cho­rzow­ski benia­mi­nek, zaj­mu­jący przed­ostat­nie miej­sce w tabeli, cze­kał na dru­gie w tym sezo­nie ligowe zwy­cię­stwo od 28 lipca, kiedy poko­nał ŁKS Łódź 2:0.

Oba zespoły roz­krę­cały się powoli. W 11. minu­cie rumień­ców boisko­wym wyda­rze­niom dodał jed­nak Let­niow­ski, który w soim stylu huk­nął z dystansu – piłka tra­fiła w słu­pek, a gli­wi­cza­nie mogli mówić o spo­rym szczę­ściu. Po chwili z naroż­nika pola kar­nego Szy­mań­skiego pró­bo­wał zasko­czyć Kozak, lecz bram­karz Pia­sta był na poste­runku.

Ruch powi­nien wyjść na pro­wa­dze­nie w 32. minu­cie, ale Karol Szy­mań­ski zatrzy­mał strzał z rzutu kar­nego Daniela Szcze­pana i dobitkę Patryka Sikory. To jed­nak nie zde­pry­mo­wało pił­ka­rzy gospo­da­rzy. Dwie minuty póź­niej gol­ki­per Pia­sta był już bez­radny, kiedy do siatki tra­fił Dadok, wyko­rzy­stu­jąc nie­udane wybi­cie Mosóra. Na prze­rwę „Nie­bie­scy” zeszli z pro­wa­dze­niem, które jed­nak mogło być bar­dziej oka­załe.

W prze­rwie tre­ner gości zwięk­szył poten­cjał ofen­sywny swo­jej dru­żyny, wpro­wa­dza­jąc na boisko Jorge Feliksa. Nadal, jed­nak to rywale byli aktyw­niejsi i w 56. minu­cie pro­wa­dzili 2:0. Ponow­nie do rzutu kar­nego pod­szedł Szcze­pan i tym razem nie dał szans Szy­mań­skiemu.

Po tej stra­cie goście z więk­szym zapa­łem ruszyli do przodu. Strza­łem z daleka pró­bo­wał zasko­czyć Dante Sti­picę Toma­sie­wicz. Kolejny powód do rado­ści mieli, tym­cza­sem kibice Ruchu. W 67 minu­cie z dystansu pro­sto w „okienko” soczy­ście przy­mie­rzył Sikora, defi­ni­tyw­nie, prze­są­dza­jąc o losach meczu. 10 minut póź­niej do siatki tra­fił Sta­rzyń­ski, ale gol został anu­lo­wany po ana­li­zie VAR.

Potem jesz­cze w poprzeczkę tra­fił Filip Sta­rzyń­ski, a dobi­ja­jący ten strzał Dadok tra­fił co prawda do siatki, ale sędzia odgwiz­dał spa­lo­nego.

Goście przy­je­chali do Cho­rzowa pod­bu­do­wani wtor­kową wygraną z mistrzem kraju Rako­wem Czę­sto­chowa 3:0 w Pucha­rze Pol­ski, ale w piąt­kowy wie­czór mieli nie­wiele do powie­dze­nia w star­ciu z wal­czą­cym o utrzy­ma­nie Ruchem.

23.kolejka PKO BP Ekstraklasy:

Ruch Chorzów – Piast Gliwice 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Robert Dadok (34), 2:0 Daniel Szczepan (56-karny), 3:0 Patryk Sikora (66).

W 32. minucie rzutu karnego dla Ruchu nie wykorzystał Daniel Szczepan, bramkarz Piasta Karol Szymański obronił.

Ruch Chorzów: Dante Stipica – Robert Dadok, Patryk Stępiński, Szymon Szymański, Josema – Miłosz Kozak (74. Filip Wilak), Juliusz Letniowski (74. Filip Starzyński), Patryk Sikora, Adam Vlkanova (83. Tomasz Foszmańczyk), Tomasz Wójtowicz (55. Mateusz Bartolewski) – Daniel Szczepan (74. Soma Novothny).

Piast Gliwice: Karol Szymański – Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński (46. Miguel Munoz), Jakub Holubek – Serhij Krykun (64. Miłosz Szczepański), Patryk Dziczek (46. Jorge Felix), Michał Chrapek (64. Tihomir Kostadinov), Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw (85. Piotr Liszewski) – Fabian Piasecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!