Fot.atptour.com

Wylo­so­wano dra­binkę tur­nieju głów­nego BNP Pari­bas Open w Indian Wells, który roz­pocz­nie się w środę, 6 marca i potrwa do nie­dzieli 17 marca. Repre­zen­tanci Pol­ski poznali swo­ich rywali w począt­ko­wych run­dach WTA 1000 i ATP 1000.

Numer 1 na świe­cie Iga Świą­tek, mistrzyni Indian Wells sprzed dwóch lat, może szybko zmie­rzyć się z zawod­nicz­kami, które ostat­nio spra­wilły jej kło­poty. Rywalką Świą­tek, która do rywa­li­za­cji w Indian Wells przy­stąpi w dru­giej run­dzie, będzie albo Ame­ry­kanka Danielle Col­lins, albo zawod­niczka z kwa­li­fi­ka­cji. Nato­miast poten­cjalną prze­ciw­niczką Polki w 3. run­dzie jest Czeszka Linda Noskova, która wyeli­mi­no­wała ją z tego­rocz­nego Austra­lian Open.

W tej samej ćwiartce co liderka świa­to­wego ran­kingu zna­la­zły się m.in. Ons Jabeur (nr 6) i Jelena Ostapenko (nr 10), a w połówce jest bro­niąca tytułu Jelena Ryba­kina (nr 4).

W pierw­szej run­dzie Magda Linette tra­fia na kwa­li­fi­kantkę, a w 1/32 finału może zmie­rzyć się z mającą „wolny los” roz­sta­wioną z nume­rem 21 Rosjanką Anną Kaliń­ską, która jako kwa­li­fi­kantka poko­nała Świą­tek w pół­fi­nale tur­nieju w Dubaju. Z kolei w następ­nej run­dzie może tra­fić na roz­sta­wioną z 13 trium­fa­torką Dubai Duty Free Ten­nis Cham­pion­ship Włoszkę Jasminę Paolini.

Mag­da­lena Fręch na powi­ta­nie Ten­nis Para­dise wpada na Lucię Bron­zetti, a w dru­giej run­dzie na łodziankę, jeśli upora się z Włoszką, cze­kać już będzie ostat­nia roz­sta­wiona z nume­rem 32 Uka­inka Anhe­lina Kali­nina. Z kolei o 1/8 finału Fręch może znowu zagrać z tur­nie­jową „trójką” Ama­ry­kanką Cori Gauff.

Hubert Hur­kacz, podob­nie jak Świą­tek, rywa­li­za­cję w Indian Wells roz­pocz­nie od dru­giej rundy. Tam jego rywa­lem będzie Fran­cuz Gael Mon fils (54.) lub Austra­lij­czyk Max Pur­cell (71.). Jeśli Polak dotrze do ćwierć­fi­nału, to może w nim zagrać z lide­rem ran­kingu Ser­bem Nova­kiem Djo­ko­vi­ciem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!