Fot: Energa Wybrzeże Gdańsk

Energa Wybrzeże Gdańsk żegna się z jed­nym ze swo­ich wycho­wan­ków. Jakub Powa­rzyń­ski, który od początku swo­jej kariery repre­zen­to­wał gdań­skie Wybrzeże prze­nosi się od nowego sezonu do 2. Bun­de­sligi będzie grał dla Des­sau-Ros­slauer HV.

21-letni Jakub Powa­rzyń­ski już od pię­ciu lat wystę­po­wał w zespole z Gdań­ska. Pod­czas tych 5 lat, roz­gry­wa­jący wystą­pił w 84 meczach, zdo­by­wa­jąc dla Wybrzeża 179 bra­mek (25 meczów, 72 bramki w sezo­nie 2023/2024). Ponadto zade­biu­to­wał w senior­skiej Repre­zen­ta­cji Pol­ski, repre­zen­tu­jąc kraj na tego­rocz­nych Mistrzo­stwach Europy.

Jak infor­muje ofi­cjalna strona klubu Des­sau-Ros­slauer HV, Powa­rzyń­ski pod­pi­sał kon­trakt ważny do 2027 roku. Des­sau-Ros­slauer HV zaj­muje obec­nie 14. miej­sce w liczą­cej 18 zespo­łów 2. Bun­de­sli­dze. Dru­żyna ta wygrała 9 meczów na 26 i ma 6 punk­tów prze­wagi nad strefą spad­kową.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!