fot: polskihokej.eu

W dniach 8–11 lutego w Arce­lor­Mit­tal Park w Sosnowcu odbę­dzie się tur­niej prekwa­li­fi­ka­cyjny do Zimo­wych Igrzysk Olim­pij­skich 2026. Polacy zmie­rzą się z Esto­nią, Ukra­iną i Koreą Połu­dniową.

W tur­nieju hokeja na lodzie w ramach ZIO 2026 weź­mie udział 12 męskich zespo­łów. Osiem dru­żyn zostało usta­lo­nych na bazie miejsc zaj­mo­wa­nych w ran­kingu IIHF. Do dal­szej fazy kwa­li­fi­ka­cji do Zimo­wych Igrzysk Olim­pij­skich awan­suje tylko zwy­cięzca sosno­wiec­kiego tur­nieju. Naj­trud­niej­szym naszym rywa­lem może być Ukra­ina, która w ostat­nim cza­sie zro­biła duże postępy.

Repre­zen­ta­cja Pol­ski została gospo­da­rzem tur­nieju pre­kwa­li­fi­ka­cyj­nego Grupy J. Prze­ciw­ni­kami Biało-Czer­wo­nych będą Korea Połu­dniowa, Ukra­ina i Esto­nia. Nasza repre­zen­ta­cja będzie fawo­ry­tem tych zawo­dów. W ponie­dział­ko­wym spa­ringu Biało-Czer­woni roz­gro­mili Kore­ań­czy­ków 6:0.

Trzy lata temu repre­zen­ta­cja Pol­ski wygrała tur­niej pre­kwa­li­fi­ka­cyjny w Byto­miu, a następ­nie poka­zała się z dobrej strony w decy­du­ją­cej run­dzie eli­mi­na­cji. W Bra­ty­sła­wie grała nawet o awans na ZIO 2022 w Peki­nie, lecz po sen­sa­cyj­nym zwy­cię­stwie nad Bia­ło­ru­sią przy­szły porażki ze Sło­wa­cją i Austrią, które pozba­wiły naszych hoke­istów marzeń.

Skład reprezentacji Polski:

Bramkarze: Maciej Miarka, David Zabolotny.

Obrońcy: Bartosz Ciura, Oskar Jaśkiewicz, Kamil Górny, Patryk Wajda, Jakub Wanacki, Marcin Horzelski, Mateusz Zieliński, Paweł Dronia.

Napastnicy: Krystian Dziubiński, Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut, Radosław Galant, Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski, Marcin Kolusz, Dominik Paś, Patryk Wronka, Kamil Wałęga, Paweł Zygmunt.

Program turnieju prekwalifikacyjnego w Sosnowcu do ZIO 2026:

czwartek, 8 lutego

Polska – Estonia, godz. 16:30

Korea Południowa – Ukraina, godz. 20:00

piątek, 9 lutego

Korea Południowa – Estonia, godz. 16:30

Polska – Ukraina, godz. 20:15

niedziela, 11 lutego

Ukraina – Estonia, godz. 16:30

Polska – Korea Południowa, godz. 20:15

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!