Hubert Hurkacz
Foto: Hubert Hurkacz

Hubert Hur­kacz (ATP. 8) w 1/8 finału ATP 500 w Rot­ter­da­mie poniósł porażkę 1:2, po peł­nym emo­cji meczu z Talo­onem Griek­spo­orem (ATP. 29). Poje­dy­nek trwał dwie godziny i trzy­dzie­ści sześć minut.

Pierwsza partia była bardzo wyrównana. Obaj zawodnicy dość pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Najbardziej zacięta rywalizacja była przy stanie 6:5 dla Hurkacza. Wrocławianin miał dwie piłki setowe, których nie wykorzystał. Ostatecznie górą w tej wymianie był Holender. Stało się jasne, że zwycięzcę pierwszego seta będzie musiał wyłonić tie-break. Początek decydującej rozgrywki nie był udany dla naszego zawodnika, który jednak szybko odrobił stratę małego przełamania. Niedługo później wykorzystał trzecią piłkę setową, posyłając 13 asa serwisowego i wygrywając 7-5.

Druga par­tia ponow­nie upły­wała pod zna­kiem utrzy­my­wa­nych podań. Tym razem gemy były jed­nak dłuż­sze. Przez długi czas próżno było szu­kać szans na prze­ła­ma­nie. W końcu powtó­rzyła się sytu­acja z poprzed­niego seta. Zma­ga­nia dotarły do stanu 6:6, a zatem konieczny był tie-break. Począ­tek nale­żał do Griek­spo­ora, który szybko odsko­czył na 5–1 z dwoma małymi prze­ła­ma­niami. Holen­der miał cztery piłki setowe, z któ­rych Polak obro­nił trzy. Przy czwar­tej górą był jed­nak repre­zen­tant gospo­da­rzy, który wygrał par­tię 7:6 (7:5).

Trze­cia par­tia była rów­nie wyrów­nana. Przy­nio­sła jed­nak pierw­sze prze­ła­ma­nia. Naj­pierw doko­nał tego Polak, a w następ­nym gemie Holen­der. Póź­niej oglą­da­li­śmy sche­mat znany z dwóch poprzed­nich setów. Obaj bar­dzo dobrze ser­wo­wali i w końcu na tablicy wyni­ków zoba­czy­li­śmy remis 6:6. Nade­szła więc pora na trzeci w tym meczu tie-break. Rów­nież i tym razem lepiej roz­po­czął Griek­spoor, wycho­dząc na 3–0. Holen­der nie oddał prze­wagi już do końca i wygrał 7:4. Trze­ciego seta zwy­cię­żył 7:6, a cały mecz 2:1.

1/8 finału ATP 500 w Rotterdamie:

Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor 1:2 (7:6 [7-5], 6:7[5-7],6:7 [4-7] 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!