Foto: ŁKS Commercecon Łódż

W pierw­szym meczu ćwierć­fi­na­ło­wym Ligi Mistrzyń siat­karki ŁKS-u Com­mer­ce­con Łódź prze­grały u sie­bie z Allianz Vero Vol­ley Medio­lan 1:3.

Od początku widać było, że przy­jezdne są zde­cy­do­wa­nie lep­sze w każ­dym ele­men­cie. Mistrzyniom Polski nie można było odmó­wić walki. Ekipa z Medio­lanu nie dała się zła­mać w przy­ję­ciu, a to otwie­rało drogę takim siat­kar­kom, jak Paola Egonu, czy Miriam Sylla do zdo­by­wa­nia punk­tów. Gospo­dy­nie popeł­niały sporo błę­dów, kilka razy dały się zatrzy­mać blo­kiem i nie zdo­łały nawią­zać w tej par­tii wyrów­na­nej walki. Zde­cy­do­wane zwy­cię­stwo ekipy z Medio­lanu przy­pie­czę­to­wała moc­nym ata­kiem Paola Egonu (18:25).

W dru­gim secie ŁKS zagrał feno­me­nal­nie. Gospo­dy­nie szybko uzy­skały prze­wagę, gdy asa posłała Valen­tina Diouf było już 10:6. Po ataku Amandy Cam­pos w koń­cową linię – 15:9, a póź­niej znów asa doło­żyła Diouf (20:13). Łodzianki miały wyraźną prze­wagę w ataku, dobrze bro­niły, popeł­niały mniej błę­dów i lepiej punk­to­wały zagrywką. Zwy­cię­stwa łodzia­nek w sto­sunku 25:14 nie spo­dzie­wał się chyba nikt.

W trzeciej partii role się odwróciły. Podrażniona drużyna z Mediolanu od początku zaczęła dyktować warunki gry (1:5), a siatkarki ŁKS-u nie były w stanie znaleźć sposobu na rozpędzone i skutecznie grające rywalki. Gdyby nie pomyłki Sylli i Heleny Cezaute to dystans byłby jeszcze większy. W ich szeregi powrócił także blok, i to po zatrzymaniu Julity Piaseckiej zrobiło się 12:8. Gospodynie nie mogły się zbliżyć, gdyż zaczęły popełniać błędy w polu serwisowym. W grze łodzianek było kilka przebłysków, nie dało to jednak szansy na odrobienie powiększającej się różnicy punktowej (12:17, 15:21). Serwis gospodyń w siatkę zakończył tę jednostronną partię (18:25).

Czwarta par­tia roz­po­częła się dla gospo­dyń bar­dzo źle. Serią dobrych zagry­wek popi­sała się Ales­sia Orro i było 1:8. Takie otwar­cie uła­twiło zada­nie przy­jezd­nym, które w dal­szej czę­ści seta kon­tro­lo­wały sytu­ację. W środ­ko­wej czę­ści odsłony róż­nica oscy­lo­wała wokół dzie­się­ciu oczek. Orro wywal­czyła piłkę meczową, a sku­teczny atak Egonu zakoń­czył to spo­tka­nie (14:25).

I mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzyń:

ŁKS Commercecon Łódź – Allianz Vero Volley Milano 1:3 (18:25, 25:14, 18:25, 14:25)

Składy zespołów
ŁKS Commercecon Łódź: Gryka (10), Dudek (2), Witkowska (7), Diouf (22), Ratzke (3), Francisco (8), Piasecka (3), Maj-Edwardt (libero) oraz Górecka, Hryshchuk (1), Zaborowska.

Allianz Vero Volley Milano: Heyrman (12), Orro (3), Rattke (16), Bajema (3), Sylla (14), Egonu (14), Pusic (libero) oraz Cazaute (4), Prandi.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!