Foto: Jimmie 48Photography

Iga Świą­tek poko­nała w dwóch setach Chinkę Qin­wen Zheng, w ćwierć­fi­nale tur­nieju WTA 1000 w Dubaju. Polka bez straty seta ograła fina­listkę Austra­lian Open 6:3, 6:2. 

Polka od samego początku meczu była skon­cen­tro­wana i grała na wyso­kim pozio­mie. Po nie­spełna pół godzi­nie gry Polka pro­wa­dziła z prze­wagą jed­nego prze­ła­ma­nia 4:1. Fina­listka Austra­lian Open wyglą­dała na zagu­bioną i nie była w sta­nie zna­leźć recepty na forhend Polki. Dodat­kowo Chinka nie tra­fiała pierw­szym poda­niem i przy dru­giej pró­bie zde­rzała się z retur­nem Świą­tek. Osta­tecz­nie nasza repre­zen­tantka zwy­cię­żyła po 43 minu­tach 6:3.

Dru­giego seta Chinka roz­po­częła od wygra­nego gema ser­wi­so­wego. Przy sta­nie 1:2 Polka musiała bro­nić kolej­nej szansy na prze­ła­ma­nie dla rywalki. Wyszła jed­nak z tego bar­dzo dobrze, bo nie tylko wyrów­nała stan meczu, ale chwilę póź­niej sama prze­ła­mała nieco roz­ko­ja­rzoną Zheng. Potem zresztą zro­biła to jesz­cze raz, a sama Chinka była roz­ko­ja­rzona do tego stop­nia, że skoń­czyła gema podwój­nym błę­dem ser­wi­so­wym. Iga Świą­tek zachowy­wała duży spo­kój w naj­waż­niej­szych momen­tach. Obro­niła wszyst­kie trzy break pointy i pewnie awan­so­wała do pół­fi­nału.

To czternaste z rzędu zwycięstwo Świątek z rywalką z top 20 rankingu WTA i szóste w całej karierze przeciwko Zheng. Tym samym nasza tenisistka jest już w półfinale kolejnego turnieju WTA 1000. Jej rywalką w nim będzie Coco Gauff lub Anna Kalinska.

Ćwierćfinał gry pojedynczej WTA 1000 w Dubaju:

Iga Świątek (Polska, 1) – Qinwen Zheng (Chiny, 6) 2:0 (6:3, 6:2)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!