Foto:Twitter @PuszczaMKS

W meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Radomiaka zremisowali w Krakowie 1:1 z Puszczą Niepołomice. 

W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny Pusz­cza Nie­po­ło­mice szu­kała nie­zbęd­nych do utrzy­ma­nia punk­tów w meczu z Rado­mia­kiem Radom. Dru­żyna z Nie­po­ło­mic pro­wa­dze­nie objęła już w 4. minu­cie tego spo­tka­nia. Po wyrzu­cie z autu doszło do zamie­sza­nia w polu kar­nym. Naj­le­piej odna­lazł się tam Roman Yakuba, który to tra­fił do siatki.

Pusz­cza za szybko zado­wo­liła się pro­wa­dze­niem. Bo póź­niej oddała piłkę prze­ciw­ni­kowi i sku­piła się na obro­nie dostępu do wła­snej bramki. Rado­miak miał sporo pro­ble­mów z ata­kiem pozy­cyj­nym. Bramki wyrów­nu­ją­cej szu­kał w 44. minu­cie Abra­mo­wicz. Zde­cy­do­wał się on na ude­rze­nie z dystansu. Piłka zmie­rzała w świa­tło bramki, lecz nad poprzeczkę prze­niósł ją sku­tecz­nie inter­we­niu­jący Zych. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił i to Żubry na przerwę schodziły prowadząc.

Po zmia­nie stron obaj tre­ne­rzy doko­nali kilku zmian. Od 64. minuty Rado­miak musiał grać w osła­bie­niu. Czer­woną kartkę dostał wów­czas Vagner. Nic nie zapo­wia­dało, więc dopro­wa­dze­nia do remisu. Kilka minut póź­niej doszło jed­nak do nie­spo­dzie­wa­nego wyrów­na­nia. Bramkę dla Rado­miaka zdo­był bowiem gol­ki­per tej dru­żyny – Gabriel Koby­lak.

Piłka po dro­dze kozło­wała jesz­cze przed bramką Oli­wiera Zycha i total­nie go zmy­liła. Bli­skim bramki na 2:1 był w doli­czo­nym cza­sie gry Thiago. Zna­lazł się on w sytu­acji sam na sam z bram­ka­rzem Rado­miaka, lecz zwy­cię­skim w tym star­ciu oka­zał się wspo­mi­nany już Koby­lak. Osta­tecz­nie mecz zakoń­czył się remi­sem.

PKO BP Ekstraklasa – 26. kolejka

Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom 1:1 (1:0)

1:0 Roman Jakuba 4′
1:1 Gabriel Kobylak 66′

Puszcza: Oliwier Zych – Piotr Mroziński, Artur Craciun, Łukasz Sołowiej (46′ Tomasz Wojcinowicz), Roman Jakuba – Jordan Majchrzak (65′ Hubert Tomalski), Jakub Serafin, Wojciech Hajda (81′ Thiago), Bartłomiej Poczobut (65′ Konrad Stępień), Jin-hyun Lee – Kamil Zapolnik.

Radomiak: Gabriel Kobylak – Damian Jakubik (46′ Jan Grzesik), Raphael Rossi, Luka Vusković, Dawid Abramowicz – Lisandro Semedo (88′ Leandro), Luizao, Bruno Jordao (75′ Christos Donis), Rafał Wolski (64′ Luis Machado), Vagner Dias – Leonardo Rocha (46′ Jardel).

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!